dijous, 15 de març de 2007

Dos reflexions d'Eric sobre la intel·ligència.

Què ens diferència dels animals? Eixa capacitat que ens diferència és la de aprendre de les nostres errades i la de trencar barreres. Em referisc a trencar barreres a eixa capacitat que té l'esser humà de superació de problemes, i de crear o urdir estratègies per a superar els problemes que tenim en la vida quotidiana, aquesta seria la vertadera intel·ligència segons Marina, la de superar els problemes que tenim a diari d'una manera intel·ligent.

Marina possa l'exemple d'una empresa, si en aquesta els empresaris i treballadors actúen d'una manera organitzada e intel·ligent, llavors, els dos aconseguiran les seves metes, l'empresari aconseguirà beneficis, mentre que el treballador aconseguirà un reconeixement i benestar, ja que essentirà important i reconegut amb la feïna que realitza. I si a més amb aquesta feïna realitzen un projecte social aixó millorarà les condicions del nostre entorn, permetent que siga un entorn en el qual pugam desenvolupar la nostra intel·ligència amb major facilitat.